7. Junior Crossminton Lipany Cup 2019

Miesto: Hala pri futbalovom ihrisku ŠK Odeva Lipany, Kap. Nálepku 4, 08271 Lipany

Organizátor: Mgr. Vladimír Pjecha

Akciu podporili: Komunitná nadácia Modrá Torysa a mesto Lipany

Termín: utorok, 6. 6. 2019

Účastníci: Žiaci ZŠ a SŠ

Vekové kategórie: Žiaci a žiačky nar. 1.1. 2001 a mladší (kat. U18), nar. 1.1. 2005 a mladší (kat. U14), nar. 1.1. 2007 a mladší (kat. U12), nar. 1.1. 2009 a mladší (kat. U10)

Poistenie: Účastníci turnaja musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.

Prezentácia: 9. 6. 2019 od 8:10 do 8:30

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel SAC

Hrací systém: základná časť: skupiny play off: KO systém

Košíky: Speedminton® Match speeder 2012 / Speedminton® FUN speeder (7g)

Rakety: Rakety dĺžky 57-61 cm, váha 155 – 180 g, súmernej konštrukcie (organizátor môže zapožičať zdarma počas trvania turnaja)

Hracie kurty: Crossmintonové kurty vedľa seba, kurt pozostáva z dvoch štvorcových polí dĺžky 4 m vzdialených 9m pre kategóriu U12 a 5,5 m vzdialených 12,8m pre kategóriu U14 a U18.

Výstroj: Halová obuv

Ceny: Diplomy, medaily

Prihlášky: Prihláška zašlite na e-mail: sbklipany@gmail.com

do 5.6.2019

Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia a škola, klub alebo mesto.

Stravovanie: Voda / Bez stravy

Poznámka: Organizátor nie je zodpovedný za stratu osobných vecí.